Náhradní plnění

Vážení obchodní přátelé,

chráněná dílna SERVICE PLUS a společnost ETK CHECK, s. r. o. Vám nabízí možnost uplatnění NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004 Sb., kterou se zákon provádí.

CO ZNAMENÁ NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ?

Ze zákona vyplývá, že všechny společnosti v ČR, které mají více než 25 zaměstnanců mají povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením.  

V případě, že z jakéhokoliv důvodu žádné osoby se zdravotním postižením nezaměstnáváte, nebo jich zaměstnáváte méně než je stanovený limit, je Vaše společnost povinna každý rok zaplatit odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mesíční mzdy za každého chybějícího zaměstnance se zdravotním postižením. 

KOLIK ZAPLATÍM ZA ODVOD ?

 V roce 2019 byla výše odvodu vypočtena na 83.242,-Kč

 

V případě, že Vaše společnost odebere určitý objem služeb od společnosti, která zaměstnává nad 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, nemusíte plnění státu odvádět. 

SERVICE PLUS - chráněná dílna zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. 

Poskytujeme služby pro firmy nejen v automobilovém průmyslu:

 

- sortace a rework

- měřící činnosti spojené se sběrem a vyhodnocování dat

- logistika, skladování, balení, inventury

- lisování plastů, recyklace

- agenturní zaměstnávání

Veškeré činnosti můžeme provádět ve vlastních prostorách nebo prostorách zákazníka.